פרטי טיול/מסלול הטיול

פרטים אישיים

הטבות

הנחות

תוספות

דרישות/הערות

פרטי נוסעים

מין:
ארוחות:

פרטי ותנאי תשלום

 

אמצעי תשלום

העברה בנקאית

 • Medraft | בנק מזרחי | סניף 528 | מס' חשבון 164212
 • נא להעביר אישור בגין ההעברה הבנקאית 03-5783434
 • יש להשאיר פרטי כרטיס אשראי לעירבון עד ביצוע ההעברה

הערות לתשלום

 • תשלום במזומן - בימים א-ה במשרדי מדרפט, רח' לח"י 27 בני ברק קומה 3. בשעות 9:30 – 17:00 - סכום התשלום במט"ח לפי שער המחאות מכירה נכון ליום החיוב.
 • במקרה של שינויים במיסי הנמל, היטלי הדלק או במדיניות חברות התעופה, יעודכן מחיר הטיול ותחול תוספת בהתאם.
 • כל כלי הרכב עם גיר ידני – רכב אוט' על בסיס בקשה ואישור הספק המקומי

תנאי ביטול

 • 59-31 ימי עסקים לפני היציאה – 30% מעלות הטיול.
 • 15-30 ימי עסקים לפני היציאה – 50% מעלות הטיול.
 • 8-14 ימי עסקים לפני היציאה – 75% מעלות הטיול.
 • 7 ימי עסקים עד היציאה לרבות אי הופעה – 100% מעלות הטיול.

 

סכום התשלום לפי שער המחאות מכירה נכון ליום החיוב, במקרה של שינויים במיסי הנמל, היטלי הדלק או במדיניות חברות התעופה, יעודכן מחיר הטיול ותחול תוספת בהתאם.

 • הרשמה מותנת בשיחה עם נציג ובקבלת פרטי כרטיס אשראי
איש קשר לחירום